top of page

Jalsa Salana Germany 2023: Pagsusuri at Gabay para sa Pagpapabuti


SETYEMBRE 8, 2023

Pangaral sa Biyernes na ibinigay ni Hazrat Mirza Masroor Ahmad (sa)


Ang Sermon ng Biyernes ay ibinigay sa Bait-us-Sabuh Mosque, Frankfurt, Germany


Mga Sentimento at Impression ng Jalsa Salana Germany 2023

Pagkatapos bigkasin ang Tashahhud , Ta'awwuz at Surah al-Fatihah , Ang Khalifatul Masih Alkhamis, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) ay nagsabi na sa biyaya ng Allah na Makapangyarihan, ang Jalsa Salana (Taunang Kombensiyon) sa Alemanya ay matagumpay na naisagawa noong nakaraang katapusan ng linggo.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na dapat tayong magpasalamat sa Allah na Makapangyarihan sa pagbibigay-daan sa atin na mahawakan ang malakihang Jalsa pagkaraan ng ilang taon. Ang mga organizer at mga dumalo ay dapat magpasalamat sa Allah. Ang mga manggagawa ay dapat na magpasalamat lalo na, dahil ang Allah na Makapangyarihan ay nagbigay-daan sa kanila na pagsilbihan ang mga panauhin ang Ipinangakong Mesiyas (as) . Ang mga dumalo ay dapat magpasalamat sa mga manggagawang nagsilbi sa kanila noong Jalsa.

Pagtugon sa mga Pagkukulang mula sa Jalsa Salana

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa malakihang organisasyon at sa napakalaking lugar, maaaring may ilang mga pagkukulang, at ang ilang mga panauhin ay maaaring nahaharap sa ilang kahirapan, ngunit dahil ang lahat ay naroroon para sa mas malaking espirituwal na layunin, sa pangkalahatan, ang mga tao. hindi nagreklamo. Karaniwang ginagawa ng mga manggagawa ang kanilang mga tungkulin nang may matinding pagsisikap. Kung may mga pagkukulang man sa kanilang trabaho o departamento, kadalasan ay dahil sa maling gabay na ibinigay ng kanilang mga opisyal. Kaya naman, kung may mga pagkukulang, responsibilidad ng mga opisyal. Upang maiwasan ang mga pagkukulang na ito sa hinaharap, dapat itong isulat sa redbook at matugunan.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na dapat itong isaalang-alang kung ang mga pagpapabuti ay maaaring gawin sa parehong lugar na ito, o kung ang isang bagong lugar ay kailangang tuklasin. Sa pangkalahatan, ang ilan sa mga paghihirap na kinakaharap ay ang mga escalator, o mga elevator ay hindi gumagana. Nagkaroon ng kakulangan sa mga banyo at tubig. Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa venue sa Karlsruhe, siya ay nagtungo mismo upang siyasatin ang iba't ibang aspeto at itinuro ang iba't ibang aspeto na kailangang tugunan doon. Para sa venue na ito, sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na pinadalhan lang siya ng mga complimentary reports.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa pangkalahatan, ang seguridad ay gumawa ng isang mahusay na trabaho, ngunit sa ilang mga pagkakataon, lumikha sila ng hindi kinakailangang mga hadlang. May reklamo mula sa panig ng mga kababaihan na may pagkaantala sa paghahatid ng pagkain sa kanila. Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na dapat maunawaan ng mga security na ang kanilang trabaho ay hindi lamang pigilan ang mga tao kundi gabayan din ang mga tao. Ang departamentong ito ay dapat magkaroon ng isang pangkat na nagdidirekta sa mga tao sa kung saan sila dapat pumunta.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na mayroon ding mga reklamo mula sa panig ng mga kababaihan tungkol sa mga pagsasalin, lalo na sa unang araw. Ang mga kababaihan ay hindi nagreklamo tungkol dito, sa halip ang MTA Translation Department ay nagdala ng bagay na ito sa atensyon ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) . Nagkaroon din ng mga isyu sa tunog sa buong Jalsa premises. Ang Jalsa Salana, Jalsa Gah at Audio Department ang may pananagutan dito. Ang mga tao ay pumupunta sa Jalsa upang makinig sa Jalsa proceedings. Kaya, kung saan ang iba pang mga pagkukulang ay maaaring makaligtaan, gayunpaman, ang mga isyu sa tunog ay hindi maaaring tiisin. Dahil dito, ang mga tao sa likod ng bulwagan ay hindi maayos na makinig sa Jalsa. Ang Ipinangakong Mesiyas (as)ay nagsabi na ang pagtitipon na ito ay hindi katulad ng ibang makamundong pagtitipon, gayunpaman, batay sa ilang mga video na nakita ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ng mga tao sa likod ng bulwagan ng Jalsa, iyon mismo ang tila. Gayunpaman, hindi sila ganap na masisi, ang Opisyal na si Jalsa Gah at ang Audio Department ay may pananagutan at dapat suriin kung ano ang naging mali.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na kanyang naobserbahan na saanman ang isang opisyal ay nagtatrabaho nang may kababaang-loob at pagsisikap, ang departamento ay tumatakbo nang maayos. Gayunpaman, kung hindi ito ang kaso, kung gayon kahit na ang mga manggagawa ay nagsusumikap na magtrabaho nang husto, nananatili ang mga pagkukulang sa departamento. Kaya naman sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na wala siyang isyu sa mga manggagawa at pinahahalagahan niya ang kanilang pagsisikap. Sa katunayan, ang mga opisyal ang dapat magreporma sa kanilang sarili.

Sinabi ng Kanyang Kabanalan (aba) na, gaya ng nabanggit niya noon, ang disiplina sa panig ng mga babae ay mas mabuti kaysa sa disiplina sa panig ng mga lalaki. Ipinakikita nito na ang departamento ng Tarbiyyat sa panig ng kalalakihan ay may kailangang gawin. Ang mga matagumpay na bansa ay palaging nagbabantay sa kanilang mga pagkukulang, at walang kahihiyan sa paggawa nito. Ito ay biyaya ng Allah na Makapangyarihan na tinakpan niya ang mga pagkukulang na ito upang ang mga di-Ahmadis na bisita na dumalo sa Jalsa ay positibong naapektuhan. Katulad nito, pinuri ng mga nanood sa buong mundo sa MTA ang Jalsa.

Mga Impression at Sentimento ng mga Panauhin ni Jalsa Salana

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na maglalahad siya ng ilang damdamin ng mga dumalo sa Jalsa, at kung paano ito naging instrumento sa paghahatid ng tunay na mensahe ng Islam.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang isang PhD Doctor mula sa Bulgaria ay nagkomento na nalaman niyang lahat ay taos-puso at handang tumulong. Sinabi niya na ang Jalsa na ito ay espirituwal na bumuhay sa kanya. Marami siyang natutunan tungkol sa Ahmadiyya Community. Lahat ng miyembro, lalaki, babae at bata, ay napaka-disiplinado. Siya ay lubhang naapektuhan ng katotohanan na ang Berlin mosque ay itinayo gamit ang mga pondo mula sa mga donasyon ng mga kababaihan. Sinabi niya na dumalo siya sa iba pang mga kaganapan, ngunit walang katulad nito. Nalaman niya na ang mga talumpati ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay napaka-epekto.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na isang Kristiyanong mamamahayag mula sa Macedonia ang nagsabi na ang organisasyon ng Jalsa ay napakahusay. Sinabi niya na ang Jalsa ay isang pangunahing halimbawa kung paano ang pag-ibig sa isa't isa ay maaaring gawing mas magandang lugar ang mundo.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sinabi ng isang guro mula sa Slovakia na nakakita siya ng mga halimbawa ng mabuting pakikitungo na hindi makikita saanman sa mundo. Lalo na sa seremonya ng bai'at (pagsisimula) at mga panalangin, hindi niya napigilan ang kanyang damdamin at umiyak sa buong seremonya ng bai'at . Sinabi niya na hindi niya malilimutan ang kanyang pakikipagkita sa Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) . Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na makilala muli ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) at matuto nang higit pa tungkol sa Ahmadiyya Community.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na isa pang panauhin mula sa Slovakia ang nagpahayag ng kanyang kaligayahan nang makita ang moral na pag-uugali ng mga Ahmadis. Natagpuan niya ang mga Muslim, lalo na ang mga Ahmadi, na mapayapa. Nagkaroon siya ng pagkakataong matuto ng marami tungkol sa magagandang turo ng Islam sa mga eksibisyon. Nakita niya na mahal ng mga Ahmadi ang kanilang Caliph.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagkomento na mayroong isang mapa na ginawa ng Bosnia, kung saan binanggit ng ilang tao na kailangan itong rebisyon dahil ang ilang aspeto ay maaaring hindi ganap na tumpak.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na isang Propesor mula sa Albania ang nagsabi na ang Jalsa ay hindi pangkaraniwan. Sinabi niya na natagpuan niya ang tunay na Islam sa Jalsa at napansin niya na ang tunay na pagkakaiba sa pagitan ng Ahmadis at iba pang mga Muslim ay ang Caliphate.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sinabi ng isang guro sa high school mula sa Albania na alam niya kung gaano ka-agresibo ang mga bata. Gayunpaman, labis siyang humanga sa kung paano ang mga bata sa Jalsa ay napakahusay na kumilos at abala sa kanilang mga tungkulin. Kaya, ang mga bata ay napatunayang isang paraan ng Tabligh . Nakita niya na sa dining hall, ang lahat ay napakahusay na disiplinado, at walang mga pag-aaway.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na ang isang Sunni na iskolar mula sa Georgia, na nag-aral sa Madinah sa loob ng 15 taon, ay dumalo rin sa Jalsa. Sinabi niya na sa kanyang pag-aaral, tinuruan siya ng mga negatibong bagay tungkol sa Ahmadiyya Community. Gayunpaman, nakilala niya ang misyonerong Ahmadi at natutunan ang higit pa tungkol sa Jama’at. Nagpasya siya na nais niyang makita nang malapitan ang Komunidad ng Ahmadiyya. Sa pagdalo sa Jalsa, sinabi niya na ang Ahmadiyya Community ay tiyak na bahagi ng Islam. Matapos makinig sa mga address ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) , sinabi niya na lubos na mali ang pagdeklara ng mga Ahmadis na hindi naniniwala.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang opisyal na direktor ng edukasyon mula sa isang munisipalidad sa Kosovo ay dumalo rin sa Jalsa. Sinabi niya na hindi siya makapaghintay na sabihin sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanyang karanasan sa Jalsa at kung ano ang kanyang natutunan mula sa mga address ng Caliph. Ang mahusay na mabuting pakikitungo na ipinakita ng kanyang host ay nag-iwan din ng isang pangmatagalang impresyon sa kanya.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sinabi ng isang alkalde mula sa Kosovo na humanga siya sa pagkakaisa at pagkakapatiran na nasaksihan niya sa Jalsa. Napakahusay ng mga talumpati, lalo na ang mga binigkas ng Caliph. Sinabi niya na ngayon ay tunay na niyang naunawaan ang tunay na Islam.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na isang panauhin mula sa Tajikistan ang nagsabi na nagkaroon siya ng pagkakataong magsalita tungkol sa kanyang bansa kasama ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) at humanga siya sa kung paano nagmamalasakit ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) sa lahat ng sangkatauhan. Bago dumalo, nakarinig siya ng mga negatibong bagay tungkol sa Komunidad, gayunpaman, sa kabaligtaran, natutunan niya ang tungkol sa sangkatauhan at kapatiran sa pamamagitan ng pagdalo sa Jalsa na ito.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na isang panauhin mula sa Syria ang nagsabi na dinala siya ng kanyang kaibigan sa Jalsa. Siya ay nagnanais na manatili lamang sa isang araw at pagkatapos ay bumalik sa bahay, gayunpaman, nang makita ang gayong hindi pangkaraniwang kapaligiran, nagpasya siyang manatili sa Jalsa site at matulog sa sahig. Masyado siyang naapektuhan ng Jalsa, na nagpasya siyang mangako ng katapatan at tanggapin ang Ahmadiyyat.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na dumalo rin ang isang estudyante ng Physics mula sa Egypt. Sinabi niya na sa pisika, tinuturuan silang magtanong sa lahat. Tinanggap niya ang Ahmadiyyat noong nakaraan, gayunpaman, pagkaraan ng ilang panahon, nagsimula siyang magkaroon ng mga pagdududa at lumalayo. Pagdating niya sa Jalsa, nagkaroon ng ilang pagkaantala sa proseso ng pagpaparehistro, kaya nagsimula na ang sermon ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) . Sa sandaling siya ay tuluyang pumasok sa bulwagan, narinig niya ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na nagsasabi na kung ang isa ay mag-aalinlangan at magtatanong sa lahat, kung gayon marahil ay hindi na sila makagugol ng kahit isang sandali sa mundong ito (ito ay kinuha mula sa isang sipi. ng Ipinangakong Mesiyas (as)). Hindi sila makakainom ng tubig dahil sa takot na ito ay lason, hindi sila kakain ng kahit ano mula sa palengke. Paano kung gayon ang gayong tao ay mabubuhay? Malaki ang epekto nito sa kanya, at kumbinsido siya na hindi ito maaaring nagkataon lamang. Tila para sa kanya na ito ay itinuro sa kanya, at dahil dito, nawala ang lahat ng kanyang pagdududa.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na isang panauhin mula sa Czech Republic ang nagsabi na sa pagdalo sa Jalsa, nakita niya ang Diyos sa pamamagitan ng mga Ahmadi. Maraming tao ang nagsisikap na makipag-usap tungkol sa Diyos, ngunit ang simpleng pagtingin sa mabuting moral ng mga tao ay humantong sa kanyang paghahanap sa Diyos.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang isang panauhing Aleman ay nagsabi na wala siyang mga salita upang ilarawan ang mga kamangha-manghang pananalita ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) , at sinabi niya na dapat ipatupad ng lahat ang sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) . Aniya, lalo na dapat sundin ng mga Aleman ang payo ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na laging nakangiti. Sinabi niya na siya ay lubos na sumasang-ayon sa sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) tungkol sa katayuan ng kababaihan.

Ang mga Mapalad na Kaluluwa ay Pumasok sa Jama’at ng Ahmadiyyat

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa Jalsa, 39 na tao mula sa 7 bansa ang nangako ng katapatan at tinanggap ang Ahmadiyyat. Isang panauhin mula sa Serbia ang nagsabi na ang seremonya ng bai'at ay nag-iwan ng pangmatagalang espirituwal na epekto sa kanya. Bagama't hindi niya maintindihan ang mga salita, nagkaroon ito ng matinding epekto sa kanya at mas naging malapit siya sa Diyos.

(Ilan lamang ito sa mga halimbawa ng maraming damdamin ng panauhin na ibinahagi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) )

Saklaw ng Jalsa Salana Germany

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na apat na channel sa TV ang nag-cover sa Jalsa na may naiulat na naabot na 41 milyong manonood. 11 Aleman na pahayagan ang naglathala ng mga ulat at artikulo tungkol sa Jalsa, na umaabot sa mahigit 50 milyong tao. 5 istasyon ng radyo ang nagpalabas ng mga ulat tungkol sa Jalsa na umabot sa 14 na milyong tao. Sa pamamagitan ng online media coverage, ang mensahe ay naihatid sa 2 milyong tao. Sa kabuuan, tinatayang umabot sa mahigit 108 milyong tao ang saklaw ng Jalsa. Nanalangin ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na nawa'y magkaroon ito ng positibong resulta sa hinaharap.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ilan lamang ang kanyang ipinakita sa maraming sentimyento ng panauhin. Napakalaking pabor ng Allah na Makapangyarihan sa lahat na Kanyang tinatakpan ang ating mga pagkukulang. Nagpahayag din ng positibong damdamin ang mga bisita sa iba't ibang inagurasyon ng mosque. Ang ilan ay nagpahayag na hindi nila alam ang tungkol sa Ahmadiyyat, o ang mga turo ng Islam tungkol sa mga karapatan ng Allah at sa mga karapatan ng Kanyang nilikha, ngunit natuto sila sa mga kaganapang ito. Sa katunayan, ang ilan ay nagreklamo na hindi sinabi sa kanila ng kanilang mga kaibigang Ahmadi ang tungkol sa magagandang turo ng Islam. Kaya naman isang Tablighdapat gawin ang programa, at nang walang anumang inferiority complex, dapat ihatid ng mga Ahmadis ang mensahe ng Islam at Ahmadiyyat. Ang simpleng pamamahagi ng mga leaflet ay hindi gumagawa ng trabaho, sa halip, dapat nating epektibong samantalahin ang bawat pagkakataon upang maikalat ang mensahe. Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa Germany, may interes pa rin ang mga tao na pag-usapan ang tungkol sa relihiyon. At kaya dapat na gumawa ng mga programa kung saan maaaring maimbitahan ang mga ganitong tao.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na dapat nating suriin ang ating sarili, maging sa organisasyong Jalsa o sa mga permanenteng departamento din. Dapat tayong palaging magsikap para sa pinakamahusay. Dapat tayong magtrabaho nang may mabuting pagpaplano at panalangin. Laging magsikap na matupad ang tunay na layunin ng Jalsa. Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nanalangin na nawa'y maawa si Allah at nawa'y bigyan Niya ng kakayahan ang lahat sa hinaharap na matupad ang tunay na layunin ng Jalsa.

Buod na inihanda ng The Review of Religions

1 view

Comments


bottom of page