Recent Activities 
Kamakailang Mga Aktibidad

National

September 2019

AHMADI WOMEN DISCUSSED WOMEN'S RIGHT AND GENDER EQUALITY

National

October 4-6,2019

A SUCCESSFUL WORKSHOP FOR OFFICE BEARERS

HF PHILIPPINES HELP MORE THAN 3000 TAAL EVACUEES

National

January 21, 2020

HF PHILIPPINES HELP MORE THAN 3000 TAAL EVACUEES

International 
Follow Us on Facebook

National Majlis-e-Amila Canada have Honour of Virtual Meeting with World Head of Ahmadiyya Muslim Community

Hazrat Mirza Masroor Ahmad says it is the duty of Amila members to serve with a spirit of compassion and to help those who are in need

On 3 October 2020, the National Amila (Executive) of the Ahmadiyya Muslim Community Canada was granted a virtual official meeting and audience with the World Head of the Ahmadiyya Muslim Community, the Fifth Khalifa (Caliph), His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad.

His Holiness presided the meeting from his office in Islamabad, Tilford, whilst the National Amila members joined from the Tahir Hall at the Baitul Islam Mosque complex, which serves as the National Headquarters of the Ahmadiyya Muslim Community in Canada.

During the seventy-five minute meeting, the Amila members had the opportunity to present a report about their respective departments and to receive the guidance and instructions of His Holiness on a range of issues.

TO LOVE GOD AND TO SERVE HUMANITY

“There are only two complete parts of faith. One is to love God and the other is to love mankind to such a degree that you consider the suffering and the trials and tribulations of others as your own and that you pray for them.”

 

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as)

Founder of Ahmadiyya Muslim Community

ISLAM

Ang Relihion na kumakatawan sa pinakatanyag na pagbabagong anyo ng paniniwala

AHMADIYYAT

Itinatag ni Hadrat Mirza Ghulam Ahmad ang Pamayanang Muslim Ahmadiyya noong 1889 bilang isang kilusan ng pagbabagong buhay sa loob ng Islam na binibigay din ang mahahalagang turo ng kapayapaan, pag-ibig, katarungan, at kabanalan ng buhay

KHILAFAT

Matapos ang Prophethood ang Khilafat ay pinakahalagang institusion sa Islam. Ang Khulafa ay sa wakas ay hinihirang ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Patnubay

 • Islam - Isang Pangunahing Panimula

 • Ang Banal na Qur'an Isang Patnubay para sa lahat ng Sangkatauhan

 • Ang Banal Na Propetang Muhammad (saw)

 • Ang Belo ng Islam

 • Ang Sistema ng Kaparusaan sa Islam

​​

 • Ahmadiyya - Ang Muling Pagbangon ng Islam

 • Hesus - Anak Ni Maria

 • Bakit Ako Naniniwala sa Islam

 • True Concept of Jihad in Islam

 • Tanong sa Islam

​​

Islam

Ang relihiyon na kumakatawan sa pinakatanyag na pagbabagong anyo ng paniniwala. alamin…

Allah

Ang pangalan ng Isa, Kataas-taasang May-kapal, Kilala rin bilang Diyos sa iba pang mga pananampalataya. alamin…

Propeta Muhammad (sa)

Hazrat Muhammad (sa), Ang Sugo ng Diyos at Ang Tatak ng Mga Propeta. alamin…

Articles of Faith

Ano Ang Ahmadiyya?

Ahmadiyyat ay ang muling pagkabuhay ng Islam na hinulaan upang makiisa ang sangkatauhan sa mga Huling Araw. alamin…

Ang Ipinangakong Mesiyas

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as), Ang Ipinangakong Mesiyas at Mahdi. alamin…

Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Ang Ikalimang kahalili   pagkatapos ng Ipinangakong Mesiyas.  alamin…

Ang libingan ni Jesus

Kamakailang natulkasan at napanatili ang Kashmir, India. alamin…

 

Makipag-ugnayan

 

The Ahmadiyya Muslim Association Inc.

14 Pilar Banzon St. BF Homes Paranaque City, Metro Manila

Telephone: +63 (02) 842 2728

email:

ahmadiyya.ph@gmail.com

 

Zamboanga City Office:

Peace Compound, Pitogo, Sinunuc, Zamboanga City 7000

Telephone: +63 (62) 983 1294

email: ahmadiyyazamboangacity@gmail.com

 • Facebook Social Icon
 • Twitter
 • YouTube

Copyright © 2020 AMA Inc, Philippines