Recent Activities 
Kamakailang Mga Aktibidad

National

September 2019

AHMADI WOMEN DISCUSSED WOMEN'S RIGHT AND GENDER EQUALITY

National

October 4-6,2019

A SUCCESSFUL WORKSHOP FOR OFFICE BEARERS

HF PHILIPPINES HELP MORE THAN 3000 TAAL EVACUEES

National

January 21, 2020

HF PHILIPPINES HELP MORE THAN 3000 TAAL EVACUEES

International 
Follow Us on Facebook

Eid Sermon Delivered in an Empty Mosque to an Audience of Millions across the World by Head of the Ahmadiyya Muslim Community

 

 

The World Head of the Ahmadiyya Muslim Community, the Fifth Khalifa (Caliph), His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, delivered the Eid-ul-Fitr sermon on 24th May 2020 from the Mubarak Mosque in Islamabad, Tilford.

As millions of Ahmadi Muslims around the world celebrated Eid in their homes due to the COVID-19 lockdown, they were able to listen live to the Eid Sermon of their Caliph and to join in with the silent prayer led by their spiritual leader through the global television channel MTA International.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad says Ahmadi Muslims should seek a true spiritual Eid, rather than merely observing customs for the sake of it.

TO LOVE GOD AND TO SERVE HUMANITY

“There are only two complete parts of faith. One is to love God and the other is to love mankind to such a degree that you consider the suffering and the trials and tribulations of others as your own and that you pray for them.”

 

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as)

Founder of Ahmadiyya Muslim Community

ISLAM

Ang Relihion na kumakatawan sa pinakatanyag na pagbabagong anyo ng paniniwala

AHMADIYYAT

Itinatag ni Hadrat Mirza Ghulam Ahmad ang Pamayanang Muslim Ahmadiyya noong 1889 bilang isang kilusan ng pagbabagong buhay sa loob ng Islam na binibigay din ang mahahalagang turo ng kapayapaan, pag-ibig, katarungan, at kabanalan ng buhay

KHILAFAT

Matapos ang Prophethood ang Khilafat ay pinakahalagang institusion sa Islam. Ang Khulafa ay sa wakas ay hinihirang ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Patnubay

 • Islam - Isang Pangunahing Panimula

 • Ang Banal na Qur'an Isang Patnubay para sa lahat ng Sangkatauhan

 • Ang Banal Na Propetang Muhammad (saw)

 • Ang Belo ng Islam

 • Ang Sistema ng Kaparusaan sa Islam

​​

 • Ahmadiyya - Ang Muling Pagbangon ng Islam

 • Hesus - Anak Ni Maria

 • Bakit Ako Naniniwala sa Islam

 • True Concept of Jihad in Islam

 • Tanong sa Islam

​​

Islam

Ang relihiyon na kumakatawan sa pinakatanyag na pagbabagong anyo ng paniniwala. alamin…

Allah

Ang pangalan ng Isa, Kataas-taasang May-kapal, Kilala rin bilang Diyos sa iba pang mga pananampalataya. alamin…

Propeta Muhammad (sa)

Hazrat Muhammad (sa), Ang Sugo ng Diyos at Ang Tatak ng Mga Propeta. alamin…

Articles of Faith

Ano Ang Ahmadiyya?

Ahmadiyyat ay ang muling pagkabuhay ng Islam na hinulaan upang makiisa ang sangkatauhan sa mga Huling Araw. alamin…

Ang Ipinangakong Mesiyas

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as), Ang Ipinangakong Mesiyas at Mahdi. alamin…

Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Ang Ikalimang kahalili   pagkatapos ng Ipinangakong Mesiyas.  alamin…

Ang libingan ni Jesus

Kamakailang natulkasan at napanatili ang Kashmir, India. alamin…

 

Makipag-ugnayan

 

The Ahmadiyya Muslim Association Inc.

14 Pilar Banzon St. BF Homes Paranaque City, Metro Manila

Telephone: +63 (02) 842 2728

email:

ahmadiyya.ph@gmail.com

 

Zamboanga City Office:

Peace Compound, Pitogo, Sinunuc, Zamboanga City 7000

Telephone: +63 (62) 983 1294

email: ahmadiyyazamboangacity@gmail.com

 • Facebook Social Icon
 • Twitter
 • YouTube

Copyright © 2020 AMA Inc, Philippines