Recent Activities 
Kamakailang Mga Aktibidad
AHMADI IN SIMUNUL OFFERTED FREE IFTAR

AHMADI IN SIMUNUL OFFERTED FREE IFTAR

Read More
AHMADI YOUTH IN SINUNUC RESUMED 'FEEDING PROGRAM'

National

November 15, 2020

AHMADI YOUTH IN SINUNUC RESUMED 'FEEDING PROGRAM'

A SUCCESSFUL TARBIYAT PROGRAM IN SIMUNUL

National

November 28, 2020

A SUCCESSFUL TARBIYAT PROGRAM IN SIMUNUL

AHMADIYYA COMMUNITY IN MAMPANG CELEBRATED SIRATUN NABI SAW

National

November 14, 2020

AHMADIYYA COMMUNITY IN MAMPANG CELEBRATED SIRATUN NABI SAW

JAMAAT SIGANGGANG AND SINUNUC CELEBRATED SIRATUN NABI MUHAMMAD SAW

National

November 16, 2020

JAMAAT SIGANGGANG AND SINUNUC CELEBRATED SIRATUN NABI MUHAMMAD SAW

AHMADI WOMEN DISCUSSED WOMEN'S RIGHT AND GENDER EQUALITY

National

September 2019

AHMADI WOMEN DISCUSSED WOMEN'S RIGHT AND GENDER EQUALITY

International 
Follow Us on Facebook

Arab Ahmadi Muslim Women Living in Canada have Honour of Virtual Meeting with the Head of Ahmadiyya Muslim Community

this week.jpg

“The way this Covid-19 pandemic is increasing and new variants are spreading, it seems that Allah the Almighty is shaking the world so that it may come to its senses and people may try and fulfil one another’s rights and fulfil the purpose of their lives and recognise God Almighty.

On 12 December 2021, the World Head of the Ahmadiyya Muslim Community, the Fifth Khalifa (Caliph), His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad held a virtual online meeting with Arab Ahmadi Muslim women from Canada, many of whom were migrants to Canada.

His Holiness presided the meeting from MTA Studios in Islamabad, Tilford, whilst the attendees joined from the Aiwan-e-Tahir Hall in Peace Village, Toronto.

Following a formal session starting with the recitation of the Holy Quran, the attendees had the opportunity to ask His Holiness a series of questions regarding their faith and contemporary issues.

TO LOVE GOD AND TO SERVE HUMANITY

“There are only two complete parts of faith. One is to love God and the other is to love mankind to such a degree that you consider the suffering and the trials and tribulations of others as your own and that you pray for them.”

 

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as)

Founder of Ahmadiyya Muslim Community

imam-mahdi_1536838904662.png
Kaaba.jpg

ISLAM

Ang Relihion na kumakatawan sa pinakatanyag na pagbabagong anyo ng paniniwala

AHMADIYYAT

Itinatag ni Hadrat Mirza Ghulam Ahmad ang Pamayanang Muslim Ahmadiyya noong 1889 bilang isang kilusan ng pagbabagong buhay sa loob ng Islam na binibigay din ang mahahalagang turo ng kapayapaan, pag-ibig, katarungan, at kabanalan ng buhay

2019-08-04-Jalsa-UK-012.jpg

KHILAFAT

Matapos ang Prophethood ang Khilafat ay pinakahalagang institusion sa Islam. Ang Khulafa ay sa wakas ay hinihirang ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Patnubay

2019-08-02-Jalsa-UK-003.jpg
  • Islam - Isang Pangunahing Panimula

  • Ang Banal na Qur'an Isang Patnubay para sa lahat ng Sangkatauhan

  • Ang Banal Na Propetang Muhammad (saw)

  • Ang Belo ng Islam

  • Ang Sistema ng Kaparusaan sa Islam

​​

  • Ahmadiyya - Ang Muling Pagbangon ng Islam

  • Hesus - Anak Ni Maria

  • Bakit Ako Naniniwala sa Islam

  • True Concept of Jihad in Islam

  • Tanong sa Islam

​​

Islam

Ang relihiyon na kumakatawan sa pinakatanyag na pagbabagong anyo ng paniniwala. alamin…

Kaaba.jpg
allah.png

Allah

Ang pangalan ng Isa, Kataas-taasang May-kapal, Kilala rin bilang Diyos sa iba pang mga pananampalataya. alamin…

Propeta Muhammad (sa)

Hazrat Muhammad (sa), Ang Sugo ng Diyos at Ang Tatak ng Mga Propeta. alamin…

Articles of Faith
muhammad.png

Ano Ang Ahmadiyya?

Minara.jpg

Ahmadiyyat ay ang muling pagkabuhay ng Islam na hinulaan upang makiisa ang sangkatauhan sa mga Huling Araw. alamin…

Ang Ipinangakong Mesiyas

imam-mahdi_1536838904662.png

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as), Ang Ipinangakong Mesiyas at Mahdi. alamin…

2019-06-05-Eid-ul-Fitr-02.jpg

Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Ang Ikalimang kahalili   pagkatapos ng Ipinangakong Mesiyas.  alamin…

Ang libingan ni Jesus

Kamakailang natulkasan at napanatili ang Kashmir, India. alamin…

Tomb-of-Jesus.jpg