Sino ang isang Caliph at paano siya napili?

Ang Caliphate o Khilafat ay isang institusyong espirituwal na magpatuloy ng mission ng isang propeta. Nagbibigay ito ng pagkakaisa, pag-unlad, katuwiran at katiwasayan sa mga tagasunod ng isang Propeta. Ang Caliph o 'Khalifa' ay ispiritwal na tagapagmana ng Propeta, kanyang tagasunod at masunurin. Nakukuha niya ang kanyang awtoridad mula sa kanyang Master-Propeta at bilang ganoong nagiging sentro ng awtoridad para sa kanyang mga tagasunod. Read more....