Ang Banal Na Quran

quran.png

Bukod sa wastong pangalan nito, ang Quran ay kilala rin sa pamamagitan ng mga sumusunod na pangalan: al Kitab (Ang Aklat); al Furqan (Ang Pagtatangi): al Dhikr (Ang Paglalantad); al Bayan (Ang Paliwanag); al Burhan (Ang Pangangatwiran); al Haqq (Ang Katotohanan); al Tanzil (Ang Pahayag); al Hikmat (Ang Karunungan); al Huda (Ang Gabay); al Hukm (Ang Paghuhukom); al Mau hoatuah (Ang Payo); al Rahmat (Ang Habag); al-Noor (Ang Liwanag); al-Rooh (Ang Salita).

Mga Surah at Mga Taludtod

 

Ang Banal na Quran ay nahahati sa 114 na Surah o Kabanata at bawat Kabanata ay binubuo ng mga indibidwal na Ayaat o mga taludtod. Mayroong kabuuang 6,348 na taludtod sa Banal na Quran. Ang mga Surah ay may iba't ibang haba, ang ilan ay binubuo ng ilang linya habang ang iba ay umaabot sa maraming mga pahina. Ang Surah al Baqarah (Ch.2) ay ang pinakamahabang Kabanata na binubuo ng 287 mga talata habang ang Surah al Kauthar (Ch. 108) ay ang pinakamaikli na may apat na mga taludtod kabilang ang mga tasmia. Ang teksto o nilalaman ng Banal na Quran ay nanatiling hindi nagbabago sa nakaraang 1400 taon. Ang milyun-milyong sipi ng Quran na lumalaganap sa mundo ngayon ay magkakapareho hanggang sa kahulihulihang salita. At hindi ito nakakapagtaka dahil sinabi ng Diyos patungkol sa Banal na Quran na Siya mismo ang magbabantay sa aklat na ito: "Tiyak na Kami ang nagsiwalat ng paglalantad ng katotohanan, at tiyak na Kami ang tagapag-alaga nito" (15:10)

Ano ang nilalaman ng Banal na Quran

Sa mga Muslim, ang Quran ay Salita ng Diyos at naglalaman ng kumpletong patnubay para sa sangkatauhan. Karamihan sa Quran ay tungkol sa Diyos, ang Kanyang mga katangian at ugnayan ng tao sa Kanya. Ngunit naglalaman din ito ng mga katuruan para sa mga tagasunod nito, mga makasaysayang salaysay ng ilang mga propeta at bayan, mga argumento sa pagtanggap kay Muhammad bilang isang tunay na Propeta at mabuting balita para sa mga naniniwala at mga babala para sa mga hindi naniniwala. Malawak na nagsasalaysay, ang mga nilalaman ng Banal na Quran ay nahahati sa limang pangunahing antas:

 

  1. Likas na katangian ng Espirituwal na Daigdig

  2. Ang Batas at mga Utos

  3. Mga Ulat ng Kasaysayan

  4. Ang Karunungan

  5. Ang Mga Propesiya

    Alamin [PDF]

Alamin ang tungkol sa salaysay ng Banal na Quran, ang katangian nito at ang layunin:

Panimulang Video

intro.JPG

Panimula Sa Banal Na Qur'an

oneness.JPG

Mga karagdagan Artikulo

Ang Banal na Quran ay isang tinipong mga namutawing pahayag na ibinigay sa Banal na Propeta Muhammad (sa) sa loob ng dalawampu't tatlong taon. Ang Banal na Quran ay ang Banal na Aklat o ang mga Banal na Kasulatan ng mga Muslim. Nagbibigay ito para sa kanila ng batas at mga utos, mga panuntunan para sa kanilang sosyal at moral na pag-uugali, at naglalaman ng isang komprehensibong pilosopiya ng relihiyon. Ang wika ng Quran ay Arabic.