Librerya/ Mga Paksa

Ang Banal na Propeta

Ang Sugo ng Allah at Ang Tatak ng mga Propeta

"Ang buhay ng Banal na Propeta, ang kapayapaan ay mapasakanya, ay isang buhay na dakilang ng tagumpay. Sa kanyang mataas na moral na katangian, ang kanyang espiritwal na kapangyarihan, ang kanyang mataas na pagpapasiya, ang kahusayan at pagiging perpekto ng kanyang turo, ang kanyang ganap na halimbawa at ang pagtanggap ng kanyang mga panalangin, sa maikling salita, sa bawat aspeto ng kanyang buhay, ipinakita niya ang gayong maliwanag na mga palatandaan na kahit ang taong may mababang karunungan, kung hindi siya ay kinasihan ng hindi makatuwiran na sama ng loob at pagkapoot, ay yaong nag-aatubili na tanggapin na siya ay isang perpektong halimbawa ng pagpapakita ng mga Banal na katangian at isang perpektong tao."

(Ang Ipinangako na Mesiyas, Al-Hakam, ika-10 ng Abril, 1902, p. 5)

Al-Masjid_AL-Nabawi_Door.jpg

Ang Mga Tradisyon (kaugalian) ng Banal na Propeta, Muhammad (sa)

Ang kahulugan ng Ahadith ay ang mga salita at kilos ni Banal na Propeta Muhammad (sa)

 

Makipag-ugnayan

 

The Ahmadiyya Muslim Association Inc.

14 Pilar Banzon St. BF Homes Paranaque City, Metro Manila

Telephone: +63 (02) 842 2728

email:

ahmadiyya.ph@gmail.com

 

Zamboanga City Office:

Peace Compound, Pitogo, Sinunuc, Zamboanga City 7000

Telephone: +63 (62) 983 1294

email: ahmadiyyazamboangacity@gmail.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

Copyright © 2020 AMA Inc, Philippines